Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychStandard organizacyjny teleporad udzielanych w ramach POZ

Standard organizacyjny teleporad udzielanych w ramach POZ w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej

 1. Pacjent chcący skorzystać z telefonicznej  konsultacji lekarskiej zgłasza taką potrzebę dzwoniąc do rejestracji Przychodni tel. 33 874 20 07 lub 33 874 22 60.
 2. Pracownik rejestracji przyjmuje zgłoszenie,  informuje pacjenta o warunkach udzielenia teleporady z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z lekarzem.
 3. Pracownik rejestracji informuje również pacjenta o przypadkach w których świadczenia lekarza poz mogą być  realizowane  wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (wizyty osobiste), tj:
  - w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady,
  - podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ po złożeniu deklaracji wyboru,
  - w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenie lub zmiany objawów,
  - w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  - dzieciom do 6 roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.
 4. Pracownik rejestracji po zebraniu informacji i kwalifikacji świadczenia medycznego na teleporadę ustala możliwie najszybszy wolny termin świadczenia oraz informuje pacjenta o  lekarzu realizującym teleporadę, o wyznaczonej dacie oraz o przedziale czasowym w jakim lekarz skontaktuje się z pacjentem.
 5. Pacjent jest informowany o sposobie  postępowania w sytuacji braku możliwości skontaktowania się w celu udzielenia teleporady.  Lekarz podejmuje  co najmniej trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady, trzykrotne nieodebranie telefonu powoduje jej anulowanie.
 6. Lekarz poz oddzwaniając do pacjenta weryfikuje rozmówcę na podstawie dwóch lub więcej pytań w oparciu o posiadane informacje o pacjencie zgromadzone w dokumentacji medycznej.
 7. Po przeprowadzonej telefonicznie konsultacji lekarskiej lekarz dokonuje odpowiednich wpisów w dokumentacji medycznej dotyczących udzielonej porady.
 8. W trakcie teleporady lekarz może wystawić e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-zlecenie na wyroby medyczne, zlecenie na  badania dodatkowe w szczególności laboratoryjne lub obrazowe.
 9. Jeżeli podczas teleporady lekarz uzna, że pacjent  wymaga wizyty osobistej. Pacjent zostaje umówiony na wizytę osobistą w Przychodni.


  ilość odwiedzin: 3771579, dzisiaj: 44


  Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej

  ul. Handlowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka  rejestracja:

  tel. 33 874 22 60
  tel. 33 874 20 07