Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychPozyskanie grantu  w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ

Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w województwie małopolskim poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających
ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii
COVID-19. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez doposażenie ze środków grantu podmiotów leczniczych prowadzących placówki POZ w środki ochrony indywidualnej, środki
do dezynfekcji sprzętu i powierzchni oraz zakup urządzeń dezynfekujących, a także zakup drobnego sprzęt medycznego i wyposażenia, umożliwiające udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w małopolskich placówkach POZ podczas pandemii COVID-19.

W ramach zakupów ze środków grantu Miejska Przychodnia Zdrowia zamierza pozyskać m.in. sprzęt medyczny (aparaty do mierzenia ciśnienia, stetoskopy, pulsoksymetry, termometry do pomiaru temperatury ciała, zestawy ambu), sprzęt do dezynfekcji (autoklaw, myjka ultradźwiękowa), a także środki do dezynfekcji oraz jednorazowe środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, prześcieradła).

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów objętych wnioskiem.  Montaż finansowy zadania grantowego: 85 % współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15 % wkład własny grantobiorców.

Łączna wartość zadania grantowego realizowanego przez Miejską Przychodnię Zdrowia wynosi 47 811,76 zł, z czego kwota 40 640,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 

europejskie


ilość odwiedzin: 3786426, dzisiaj: 48


Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej

ul. Handlowa 1, 34-200 Sucha Beskidzkarejestracja:

tel. 33 874 22 60
tel. 33 874 20 07